زنجیره ارزش فیلم فهرست مقدس

زنجیره ارزش فیلم فهرست مقدس

The Story

هدف از اجرای طرح

تجربه ورود به بازار محتوا و شناخت فرآیندها و فعالان موثر کالاهای فرهنگی حوزه کودک و نوجوان

معرفی مرکز اوج کودک و نوجوان به عنوان یکی از جریان‌سازان حوزه کودک و نوجوان

تجربه ورود به بازار اثرگذاری محصولات کسب و کار صنایع فرهنگی

تجربه اکران فیلم سینمایی در ایران و جهان بدون واسطه

تیم‌سازی و کادرسازی از جوانان مومن انقلابی در حوزه های مذکور

بررسی راه‌حل‌های توزیع مناسب محصولات فرهنگی

مشخصات محصول

زنجیره ارزش فیلم سینمایی فهرست مقدس