فرزند ایران زمین «فاز»

فرزند ایران زمین «فاز»

The Story

اهداف برنامه

نگاهی به روز و نوجوانانه به شعار امسال (اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال)

ترغیب نگاه حل مساله محوری و پررنگ کردن اهمیت خلاقیت

ترغیب مسئولیت پذیری اجتماعی، کار تیمی و تفکر انتقادی

ترویج مفهوم انقلابی‌گری تبیین شده توسط رهبری و ارایه خوانشی فرهنگی از مفهوم آتش به اختیار

ترویج گزاره «قابل اعتماد دانستن نوجوان»

مشخصات محصول

عنوان برنامه: فرزند ایران زمین «فاز»

تعداد قسمت: 36

مخاطب خاص: نوجوانان دختر و پسر

مدت هر برنامه: حدودا 50 دقیقه

مدت زمان کل تولید: حدودا 1800 دقیقه

قالب: واقع نمایش

ساختار: مسابقه تلویزیونی