نوشت افزار ایرانی محصولات مرکز اوج کودک و نوجوان

نوشت افزار ایرانی محصولات مرکز اوج کودک و نوجوان

The Story

تولید نوشت افزار با استفاده از کاراکترهای سه اثر تلویزیونی «پیم و پم»، «اتل متل یه جنگل» و «بچه های ساختمان گل ها»

استفاده از سرمایه های انسانی انقلابی در مجمع نوشت افزار ایرانی و تجربه روحیه همکاری بین تولیدکنندگان

عدم سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید و عرضه

برندسازی ایرانی و معرفی شخصیت‌های ایرانی به بازار

مشخصات محصول

نوشت افزار ایرانی