جمعی از شرکت کنندگان مستند مسابقه فاز به همراه عوامل این برنامه، با حضور در محل مرکز اوج کودک و نوجوان با همکاران و مدیر این مرکز دیدار و گفت و گو کردند